Postitus

Kuidas toimub notariaalne tehing?

Eesti seaduste järgi tuleb kõik kinnisvaratehingud, nagu ka kinnistule hüpoteegi sõlmimine teha notari juures. Kuidas see täpsemalt toimub ning miks on notar seejuures oluline, selgitab notar Irma Rahnu. Miks kaasatakse notar tehingutesse? Nii tagatakse asjaajamise korrektsus. Notar kontrollib, kas tema juurde tulnud inimesed on ikka need, kes nad väidavad end olevat. Samuti vaadatakse enne tehingut...

Postitas 4. juuli 20184. juuli 2018
Postitus

Tarbijakrediidi teave

Alates 2011. aasta juulist kehtivad Eestis nagu mujal Euroopaski vastutustundliku laenamise põhimõtted, mis panevad kohustusi nii laenuandjatele kui ka tarbijatele. Kui lepingu sõlmimine eeldab ka kindlustust (nt autoliisingu ja kodulaenu puhul), siis tea, et võid kindlustuslepingu sõlmida ka enda valitud, mitte vaid krediidiandja soovitatud kindlustusandjaga. Sa võid tarbijakrediidilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Elamukinnisvaraga seotud...

Postitas 3. juuli 20183. juuli 2018
Postitus

Finantsinspektsiooni roll ja pädevus

Juhul kui Te ei leia võimalikule probleemile finantsasutuse kaudu lahendust või ei saa sealt piisavat selgitust, siis on tarbijal (laenusaajal) õigus pöörduda Finantsinspektsiooni poole sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks. Finantsinspektsioon saab kaebuse alusel teha finantsasutusele järelepärimise ning kontrollida, kas tema tegevus vastab seadusele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon Teile enda selgitused. Ühtlasi annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu...

Postitas 3. juuli 20183. juuli 2018