Postitus

Primary benefits of obtaining fast unsecured https://alloansonline.com/loan-quezon-city/ loans as soon as you glance at the Philippines

Quickpera tend to be an internet aid which provides to straight away set-up a private financing within just one single simply click. Clients relating to this financial can believe to have https://alloansonline.com/loan-quezon-city/ credit score rating for whatever reason. The client don’t have to fundamentally posses a good credit rating to make use of this loans...

Postitas 4. apr. 202118. okt. 2021
Postitus

Finantsinspektsiooni roll ja pädevus

Juhul kui Te ei leia võimalikule probleemile finantsasutuse kaudu lahendust või ei saa sealt piisavat selgitust, siis on tarbijal (laenusaajal) õigus pöörduda Finantsinspektsiooni poole sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks. Finantsinspektsioon saab kaebuse alusel teha finantsasutusele järelepärimise ning kontrollida, kas tema tegevus vastab seadusele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon Teile enda selgitused. Ühtlasi annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu...

Postitas 3. juuli 20183. juuli 2018