Postitus

Finantsinspektsiooni roll ja pädevus

Juhul kui Te ei leia võimalikule probleemile finantsasutuse kaudu lahendust või ei saa sealt piisavat selgitust, siis on tarbijal (laenusaajal) õigus pöörduda Finantsinspektsiooni poole sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks. Finantsinspektsioon saab kaebuse alusel teha finantsasutusele järelepärimise ning kontrollida, kas tema tegevus vastab seadusele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon Teile enda selgitused. Ühtlasi annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu...

Postitas 3. juuli 20183. juuli 2018