Finantsinspektsiooni roll ja pädevus

Juhul kui Te ei leia võimalikule probleemile finantsasutuse kaudu lahendust või ei saa sealt piisavat selgitust, siis on tarbijal (laenusaajal) õigus pöörduda Finantsinspektsiooni poole sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks. Finantsinspektsioon saab kaebuse alusel teha finantsasutusele järelepärimise ning kontrollida, kas tema tegevus vastab seadusele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon Teile enda selgitused. Ühtlasi annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda.
Finantsinspektsiooni tarbijaveebist www.minuraha.ee leiab teavet laenamise, kindlustamise, investeerimise ja säästmise ning paljude teiste finantsteenuste kohta., mille on koostanud Finantsinspektsiooni eksperdid . Teave veebilehel on erapooletu ja professionaalne, kuivõrd finantsjärelevalve ei sõltu ühestki pangast, kindlustusseltsist või mõnest muust finantsteenuse osutajast ega paku ise ühtegi finantsteenust.

Minuraha.ee lehel olevate nõuannetega tasub kindlasti tutvuda enne mistahes lepingu sõlmimist. Sealt leiab kasulikku taustinfot ka probleemide ja vaidluste korral.

Allikas: Finantsinspektsiooni koduleht.

Kommenteeri

Your email address will not be published.