Tarbijakrediidi teave

Alates 2011. aasta juulist kehtivad Eestis nagu mujal Euroopaski vastutustundliku laenamise põhimõtted, mis panevad kohustusi nii laenuandjatele kui ka tarbijatele.

Kui lepingu sõlmimine eeldab ka kindlustust (nt autoliisingu ja kodulaenu puhul), siis tea, et võid kindlustuslepingu sõlmida ka enda valitud, mitte vaid krediidiandja soovitatud kindlustusandjaga.

Sa võid tarbijakrediidilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu korral võib tarbija tarbijakrediidilepingust taganeda 7 päeva jooksul.

Kui taganed lepingust, ei pea Sa seda krediidiandjale põhjendama. Kui soovid taganeda tarbijakrediidilepingust ja sellega majanduslikult seotud müügilepingust 14 päeva jooksul, kuna lepingu alusel üle antud asi on puudusega, tuleb puudusest müüjat teavitada. Siiski krediidiandja ega müüja ei saa sind takistada taganemisõiguse kasutamisel ning Sa ei pea nõustuma eksimuse heastamisega (parandamine, asendamine).

Kui Sul on probleem või kaebus võta esmalt ühendust finantsteenuse osutajaga. Juhul, kui finantsteenuse osutaja ei lahenda kaebust Sind rahuldaval viisil, võid võtta ühendust ka tarbijavaidluste komisjoniga või küsida FIN-NET võrgustikust andmeid vastava asutuse kohta oma riigis. FIN NET võrgustik aitab hõlbustada nende vaidluste kohtuvälist lahendamist, kus tarbija ja finantsteenuste pakkuja asuvad erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides või Norras, Islandil ja Liechtensteinis.

Tarbijakrediidilepingust tulenevad kohustused võid osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Sa krediidiandjale laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid. Krediidiandjal on õigus nõuda Sinult mõistlikku hüvitist sõltuvalt laenuintressi olemusest ja laenuperioodist. Ennetähtaegse tagastamise õiguse ja hüvitise määramise aluseks on võlaõigusseaduse § 411.

Pea meeles!

  • Hinda adekvaatselt (arvestades kõiki oma igakuiseid väljaminekuid) oma maksevõimet ja ole selle info krediidiandjale edastamisel aus.
  • Tee endale selgeks, mis võib juhtuda siis, kui Sa ei ole enam maksevõimeline.
  • Loe lepingutingimusi ja kui midagi jääb selgusetuks, siis täpsusta see üle.
  • Makseraskustesse sattumisel ära ignoreeri tekkinud olukorda, vaid suhtle krediidiandjaga.
  • Vajadusel pea nõu võlanõustajaga.

Allikas: Tarbijakaitseameti  koduleht.