Laenutingimused

1. Kinnisvaralaenu tingimused

Pakume kinnisvaralaenu summas 5000 – 200 000 eurot  intressiga 12% laenujäägilt aastas.

Laenuperiood on paindlik ja sõltub laenu tüübist, tagasimakseperiood:

  • Annuiteetgraafikuga laenu puhul 6 kuni 180 kuud (15 aastat).
  • Intressi ettemaksega laenu puhul võib olla kuni 12 kuud.
  • Bulletgraafikuga* laenu puhul 6 kuni 24 kuud..

*Bulletgraafik – laenu maksegraafik, mille korral makstakse kuumaksetena ainult intresse ning kogu laenusumma tasumine toimub graafiku lõpus.

*Annuiteetgraafik -laenu maksegraafik, mille järgi igakuine laenumakse on ühesuguse suurusega. Laenu tagasimaksmise algusaastatel koosneb igakuine makse peamiselt intressist. Laenu põhiosa moodustab maksest väiksema osa. Mida kauem oled laenu tagasi maksnud, seda suuremad on laenu põhiosa maksed ja intressiosa kuust-kuusse väheneb.

2. Nõuded taotlejale

Eraisiku laenu saab taotleda Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18- aastane füüsiline isik, kes omab püsivat sissetulekut, isikliku arvelduskontot ning puuduvad maksehäired.
Laenu tagatisena aktsepteerime elamu või ärikinnisvara, samuti hoonestamata maad, mille kohta on atesteeritud kinnisvarahindaja poolt koostatud eksperthinnang.
Ettevõtte laenu saab taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel ei ole maksuvõlgnevusi , kes ei ole krediidiinfos kantud võlglaste nimekirja ja kelle majandusaasta aruanded on õigeaegselt esitatud.

3. Kinnisvaralaenu taotlemine

Taotlemiseks tuleb täita  laenutaotlus, esitada  isikut tõendava dokumendi koopia, pangakonto 6 kuu väljavõte ning meie spetsialist võtab peagi ühendust täiendavate dokumentide esitamiseks.

4. Lepingu sõlmimine

Krediidiandja järgib vastutustundliku laenamise põhimõtet.  Enne lepingu sõlmimist hindame laenu taotleja krediidivõimelisust. Lepingu sõlmime kui oleme veendunud, et laenusaaja on võimeline laenu lepingus kokkulepitud tingimustel tagasi maksma. Kõige mugavam on laenulepingut allkirjastada ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Krediidiandja on kohustatud kolmandale isikule avaldama ja edastama kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt. andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, Rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile.)

Täpsemalt vt. üldtingimustes.

Mine laenutaotlust täitma!